Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Eurologia

Dzisiaj jest: niedziela, 16 czerwca 2024 r.
Leki
Choroby
Zabiegi urologiczne
Diagnostyka
Na skróty
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U W X Y Z
Pytania
Krwawienie z rany po operacji stulejki
~eurologia
odpowiedź inne pytanie

BCG - medac

A
A
A

BCG - medac

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU: BCG-medac, prątki do immunoterapii. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do podania dopęcherzowego BCG do immunoterapii; 1 fiolka (1 dawka) zawiera po odtworzeniu nie mniej niż 2x10⁸, nie więcej niż 3x10⁹ żywych prątków BCG (Bacillus Calmette-Guerin), szczep RIVM.(Dostępny wraz z systemem do odtwarzania i podania wlewki: worek z PCV z łącznikami do fiolki i cewnika dopęcherzowego)

BCG - medac

Wskazania do stosowaniu wlewek BCG - medac: Leczenie nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego: leczenia raka in situ, zapobieganie nawrotom raka nabłonkowego ograniczonego tylko do błony śluzowej (TaG1-G2 jeśli jest to guz wieloogniskowy i/lub nawracający, TaG3), raka nabłonkowego umiejscowionego w błonie właściwej ale nie mięśniowej pęcherza moczowego(T1), raka in situ. DAWKOWANIE: Rak in situ: standardowy schemat leczenia składa się z jednej dawki preparatu podanej raz w tygodniu przez 6 kolejnych tygodni. Leczenie można powtórzyć jeśli nie uzyskano remisji guza lub jeśli jest uzasadnione klinicznie. Po 4 tygodniach przerwy należy kontynuować leczenie podtrzymujące. Zapobieganie nawrotom: po około 2-3 tygodniach po elektroresekcji przezcewkowej (TURbt) lub po biopsji pęcherza moczowego i po bezurazowym cewnikowaniu. Wlewki z tygodniowymi przerwami przez 6 tygodni. Leczenie podtrzymujące: wlewy wykonuje się raz w miesiącu przez 12 miesięcy lub po 6 tygodniach leczenia początkowego po 3 wlewy z tygodniową przerwą w 3,6,12,18,24,30 i 36 miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Podczas pełnego cyklu leczenia trwającego 3 lata podaje się 27 dawek. Sposób podawania. Produkt powinien być podawany w takich warunkach jakie są wymagane do przeprowadzenia wziernikowania pęcherza moczowego. Pacjent nie powinien przyjmować płynów 4 godz. przed i 2 godz. po podaniu BCG-medac. Przed instylacją pęcherz moczowy musi być opróżniony. Produkt podaje się do pęcherza za pomocą cewnika do pęcherza moczowego, pod małym ciśnieniem i pozostawia w pęcherzu przez 2 godz. o ile to możliwe. Po 2 godzinach pacjent powinien opróżnić pęcherz – zaleca się w pozycji siedzącej, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie ma przeciwwskazań zaleca się nawodnienie pacjenta przez 48 godzin po każdej instylacji. Nie powinien być stosowany u dzieci – nie ustalono warunków bezpiecznego i skutecznego stosowania. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Leku nie wolno stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością układu immunologicznego, z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności spowodowanym współistniejącymi chorobami lub u leczonych lekami immunosupresyjnymi, cytostatykami, radioterapią. Preparatu nie wolno stosować u pacjentów z czynną gruźlicą. Dodatni wynik próby tuberkulinowej Mantoux nie jest przeciwwskazaniem jeśli wykluczona jest czynna gruźlica. Radioterapia pęcherza moczowego w wywiadzie. Okres karmienia piersią. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Preparatu nie należy stosować podskórnie, domięśniowo czy dożylnie, ani w celu szczepienia przeciw gruźlicy. Nie należy podawać wcześniej niż 15-21 dni po zabiegu TURbt, biopsji pęcherza moczowego, urazowym cewnikowaniu. W przypadku urazu podczas podawania BCG może wystąpić posocznica z możliwym wstrząsem septycznym i śmierć. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zakażenia układu moczowego, w razie wystąpienia zakażenia dróg moczowych podczas terapii BCG, przerwać leczenie do czasu zakończenia antybiotykoterapii i normalizacji wyników badania moczu. U pacjentów z tętniakiem lub protezami obserwowano zakażenia wszczepów i przeszczepów. U pacjentów z pęcherzem o małej pojemności istnieje zwiększone ryzyko marskości pęcherza moczowego. U pacjentów z antygenem zgodności HLA-27 mogą nasilić się objawy choroby reumatycznej lub zespołu Reitera. Pacjenci z obniżoną odpornością nie powinni się kontaktować z osobami leczonymi BCG-medac. Ostrzeżenia dotyczące przygotowywania. Produkt nie powinien być przygotowywany w tym samym pomieszczeniu co inne leki cytotoksyczne dożylne i przez personel przygotowujący cytostatyki dożylne. BCG-medac nie powinien być przygotowywany przez osobę z obniżoną odpornością immunologiczną. Próba tuberkulinowa: Reaktywność na tuberkulinę wykonuje się przed podaniem BCG-medac, gdyż interpretacja skórnych prób tuberkulinowych może być utrudniona ze względu na indukowanie wrażliwości na tuberkulinę przez BCG-medac. (Pełna informacja na temat środków ostrożności znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego). CIĄŻA I LAKTACJA: BCG-medac nie jest wskazany u kobiet w ciąży. Produkt jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI I INNE RODZAJE INTERAKCJI: Prątki BCG są wrażliwe na działanie leków przeciwgruźliczych [np.etambutol, streptomycyna, kwas p-aminosalicylowy (PAS), izoniazyd (INH), rifampicyna], antybiotyków, środków odkażających drogi moczowe i środków poślizgowych. Została opisana oporność na pyrazinamid i cykloserynę. Należy unikać leków przeciwgruźliczych, antybiotyków: fluorochinolonów, doksacykliny lub gentamycyny w takcie leczenia prątkami BCG z powodu wrażliwości prątków na te leki. WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZADÓW: Miejscowe i ogólne działania niepożądane podczas leczenia produktem BCG-medac mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Bardzo często (>1/10): gorączka poniżej 38,5⁰C, objawy grypopodobne, ogólny dyskomfort; nudności; zapalenie pęcherza, stany zapalne (ziarniniak) pęcherza, częste oddawanie moczu i uczuciem dyskomfortu i bólu; bezobjawowe ziarniniakowe zapalenie prostaty; Często (>1/100, <1/10): gorączka pow.38,5⁰; Niezbyt często (>1/1000, <1/100): cytopenia, anemia; zespół Reitera (zapalenie spojówek, asymetryczne zapalenie małych stawów, zapalenie pęcherza moczowego); zapalenie płuc wywołane prątkami BCG, ziarniniak płuc; zapalenie wątroby; wysypka, ropnie; zapalenie stawów i bóle stawów; zakażenia układu moczowego, widoczny krwiomocz, skurcz pęcherza moczowego, zatrzymanie moczu; zapalenie jąder, zapalenie najądrzy; obniżenie ciśnienia tętn.krwi; Rzadko (>1/10 000, < 1/1000): posocznica BCG, zakażenie naczyń(np. zakażenie tętniaka); ropnie nerek; objawowe ziarniniakowe zapalenie prostaty; Bardzo rzadko (<1/10 000) łącznie z występującymi w pojedynczych przypadkach: zakażenie prątkami wszczepów i otaczających tkanek (np.: zakażenie protezy aorty, rozrusznika serca, protezy biodra lub kolana); zapalenie szyjnych węzłów chłonnych; reakcje alergiczne (np. obrzęk powiek, kaszel); zapalenie szpiku, zakażenie szpiku kostnego, ropnie mięśnia lędźwiowo-udowego; zapalenie naczyniówki i siatkówki, zapalenie spojówek, zapalenie błony naczyniowej; przetoka naczyniowa; wymioty, przetoka jelitowa, zapalenie otrzewnej; zapalenie jąder i najądrzy oporne na leczenie lekami przeciwgruźliczymi, zakażenie żołędzi. Działania niepożądane w trakcie terapii BCG występują często, na ogół są łagodne i mają charakter przejściowy, ulegają nasileniu proporcjonalnie do liczby dawek. Miejscowe działania niepożądane: uczucie dyskomfortu i ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu występuje u 90% pacjentów, zapalenie pęcherza moczowego i odczyny zapalne (ziarniniak), mogą wystąpić jako skutki działania przeciwnowotworowego. Inne obserwowane niezbyt często: krwiomocz, zakażenie układu moczowego, skurcz pęcherza moczowego, niedrożność cewki moczowej, zapalenie jąder i najądrzy. Rzadko ropnie nerek. Ogólnoustrojowe działania niepożądane (definicja ogólnoustrojowych reakcji na prątki BCG): wzrost temp. ciała pow. 39,5⁰C przez co najmniej 12 godz., powyżej 38,5⁰C przez co najmniej 48 godz., zapalenie płuc wywołane prątkami BCG(prosówkowate zapalenie płuc) , ziarniniakowe zapalenie wątroby, zmiany w testach czynności wątrobowy, zaburzenia funkcji narządów innych niż układu moczowo-płciowego z zapaleniem ziarniniakowym potwierdzonym w materiale biopsyjnym, zespół Reitera. Niewielkie podwyższenie temp. ciała, objawy grypopodobne, złe samopoczucie zwykle ustępujące po 24-48godz. można leczyć objawowo. Reakcje te są także objawami przedmiotowymi zaczynającej się reakcji immunologicznej. Wszyscy pacjenci otrzymujący BCG powinni być uważnie monitorowani. Donoszono o wystąpieniu posocznicy zagrażającej życiu wywołanej przez BCG. Większość przypadków zapalenia stawów, bólu stawów, wysypki skórnej może być początkiem reakcji alergicznej na BCG. Może być potrzebne przerwanie leczenia. Leczenie objawów: - podrażnienie pęcherza moczowego trwające krócej niż 48 godzin – leczenie objawowe; - podrażnienie pęcherza moczowego trwające dłużej niż 48 godzin - przerwać stosowanie produktu BCG-medac i rozpocząć leczenie chinolonami. Jeśli po 10 dniach nie nastąpi całkowite wyleczenie podawać izoniazyd przez 3 miesiące. W przypadku leczenia lekami przeciwgruźliczymi przerwać podawanie BCG; - zakażenie układu moczowego – przerwać leczenie do czasu normalizacji wyników badania moczu i zakończenia leczenia antybiotykami; - ze strony układu moczowo-płciowego: objawowe ziarniniakowi zapalenie prostaty, zapalenie jąder i najądrzy, niedrożność cewki moczowej, ropnie nerek – przerwać leczenie, podawać izoniazyd i rifampicynę przez 3-6 miesięcy w zależności od wskazań. W przypadku leczenia lekami przeciwgruźliczymi przerwać podawanie BCG. - gorączka pon.38,5⁰C trwająca krócej niż 48godzin – objawowe leczenie paracetamolem; - zmiany skórne, zapalenie stawów, ból stawów, zespół Reitera – przerwać leczenie. Podawać leki przeciwhistaminowe lub niesteroidowe leki p-zapalne. Jeżeli brak efektu należy podawać przez 3 mies. izoniazyd. W przypadku leczenia lekami przeciwgruźliczymi leczenie BCG-medac powinno być przerwane. - ogólnoustrojowe reakcje na prątki BCG (jak w definicji – patrz powyżej) bez objawów wstrząsu septycznego – przerwać leczenie; przeprowadzić konsultacje ze specjalistą od chorób zakaźnych, podawać 3 leki przeciwgruźlicze przez 6 mies. - ogólnoustrojowe reakcje na prątki BCG z objawami wstrząsu septycznego – przerwać leczenie, natychmiast podać 3 leki przeciwgruźlicze w połączeniu z wysokimi dawkami krótko działających kortykoidów. Wymagana jest opinia specjalisty chorób zakaźnych. UWAGA: Prątki BCG są wrażliwe na obecnie stosowane leki przeciwgruźlicze z wyj. Pyrazinamidu. Jeśli jest konieczne skojarzone leczenie przeciwgruźlicze, najczęściej zaleczymi lekami są: izoniazyd (INH), rifampicyna i etambutol. PRZEDAWKOWANIE: Prawdopodobieństwo przedawkowania małe gdyż jedna fiolka BCG-medac stanowi jedną dawkę. Nie ma danych mogących sugerować, że po przedawkowaniu wystąpią inne objawy niż opisane działania niepożądane. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, Właściwości farmakodynamiczne. Grupa farmakoterapeutyczna: Immunostymulanty Kod ATC: L03AX03. BCG-medac jest liofilizowaną zawiesiną żywych prątków Bacillus Calmette-Guerin, szczep RIVM, która pobudza układ immunologiczny i wykazuje aktywność przeciwnowotowową. Badania wskazują, że prątki BCG działają jako nieswoisty immunostymulator za pośrednictwem różnorodnych działań obejmujących komórki układu immunologicznego. Właściwości farmakokinetyczne Większość bakterii ulega wydaleniu z moczem w ciągu pierwszych godzin po podaniu. Nie wiadomo czy prątki mogą przenikać przez ścianę dróg moczowych. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie nie przeprowadzono badań dotyczących działania genotoksycznego, rakotwórczego i wpływu na zdolności rozrodcze. DANE FARMACEUTYCZNE: Wykaz substancji pomocniczych Proszek: Poligelina, Glukoza, Polisorbat 80; Rozpuszczalnik: Chlorek sodu, woda do wstrzykiwań. Niezgodności farmaceutyczne: Produktu nie należy mieszać z roztworami hipo- i hipertonicznymi. Okres ważności 2 lata, po odtworzeniu użyć natychmiast. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać w lodówce w temp.2-8⁰C, nie zamrażać, przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Rodzaj i zawartość opakowania Fiolka z proszkiem(szkło typ I) z gumowym korkiem i systemem do odtwarzania i podania (worek z PCV z łącznikami do fiolki i do cewnika) rozpuszczalnik 50ml. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: medac GmbH, Fehlandstrasse 3, D-20354 Hamburg, Niemcy. ŚWIADECTWO REJESTR. NR 10218 Z DNIA 31/07/2008. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z pełną Charakterystyką Produktu Leczniczego BCG-medac z dnia 24. 06.2008;

eUrologia TV

Profilaktyka raka pęcherza moczowego.

USG pęcherza moczowego. Pełen pęcherz moczowy - obraz USG.

Przezskórne usunięcie złogu z nerki. PCNL - Percutaneous Nephrolitotripsy.

TURBT - transurethral resection of bladder tumour. Usunięcie guza pęcherza moczowego.

Kroczowa prostatektomia raka gruczołu krokowego - leczenie operacyjne raka prostaty.

Newsletter
Chcesz być na bieżąco i otrzymywać zawsze najświeższe informacje na swoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.