Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Eurologia

Dzisiaj jest: środa, 29 maja 2024 r.
Jesteś tutaj: Strona główna Leki Maxigra
Leki
Choroby
Zabiegi urologiczne
Diagnostyka
Na skróty
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U W X Y Z
Pytania
Pieczenie żołędzi i napletka po stosunku
~eurologia
odpowiedź inne pytanie

Maxigra

A
A
A

Maxigra - tabletki 50 i 100 mg

Maxigra

1.    CO TO JEST LEK MAXIGRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Maxigra zawiera substancję czynną syldenafil, należący do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Maxigra pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Lek ten nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
 
Maxigra nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
 
Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji (niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego).
 

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MAXIGRA

Kiedy nie stosować leku Maxigra
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafil lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Maxigra.
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotyn amylu), stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Lek Maxigra może nasilić działania tych leków i wobec tego, pacjent powinien poinformować lekarza, że takie leki zażywa. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca lub wątroby.
 • gdy pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
 • jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
 
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Maxigra
 • jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi). W takich przypadkach konieczna może być szczególna opieka lekarska.
 • jeśli u pacjenta występuje białaczka (choroba nowotworowa krwi) lub szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego). W takich przypadkach konieczna może być szczególna opieka lekarska.
 • w przypadku jakiejkolwiek choroby prącia lub jego anatomicznego zniekształcenia. W takim przypadku może być konieczna szczególna opieka lekarska.
 • gdy u pacjenta występują dolegliwości ze strony serca. W takim przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
 • w przypadku choroby wrzodowej.
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia).
 • jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxigra i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 
Należy poinformować lekarza o istnieniu wyżej wymienionych chorób, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
 
Leku Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
 
Stosowanie leku u dzieci
Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
 
Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który
może zdecydować o podaniu mniejszej dawki.
 
Stosowanie leku Maxigra z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
 
Lek Maxigra może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra. Nie należy przyjmować leku Maxigra jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
 
Lek może znacznie nasilić działanie leków z grupy azotanów i leków uwalniających tlenek azotu. Leki te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować leku Maxigra jednocześnie z tymi lekami.
 
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz zdecyduje jaka powinna być początkowa dawka leku. W takim przypadku zaleca się rozpoczęcie terapii od najmniejszej dawki 25 mg syldenafilu dostępnej na rynku.
 
W przypadku przyjmowania niektórych leków hamujących enzymy wątrobowe (np. erytromycyna, ketokonazol, cymetydyna) lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Maxigra.
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub choroby prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia po zmianie pozycji ciała na stojącą. Są to objawy niedociśnienia ortostatycznego, które polegają na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Maxigra. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Maxigra. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu najmniejszej dawki początkowej 25 mg syldenafilu dostępnej na rynku.  
 
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Zastosowanie leku w czasie spożywania posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia  jego działania.
 
Ciąża i karmienie piersią
Lek Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
 
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Maxigra może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra.
 

3.    JAK STOSOWAĆ LEK MAXIGRA

Lek Maxigra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 
Zazwyczaj stosowana dawka leku to 50 mg.
W zależności od skuteczności i tolerancji leku, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki wynoszącej 100 mg lub zmniejszyć do najmniejszej dawki 25 mg syldenafilu dostępnej na rynku.
 
Lek powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.
 
Maxigra umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
 
Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
 
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
 
Nie należy stosować leku Maxigra częściej niż raz na dobę.
 
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maxigra
Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Wiąże się natomiast z częstszym występowaniem działań niepożądanych i ich nasileniem.
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.
 

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Maxigra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Są one zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone.
 
W kontrolowanych badaniach klinicznych występowały następujące działania niepożądane:
 
Bardzo często (u więcej niż 1 pacjenta na 10):
 •  bóle głowy
 • nagłe zaczerwienienie twarzy.
 
Często (u więcej niż 1 pacjenta na 100):
 • niestrawność
 • zawroty głowy
 • uczucie zatkanego nosa
 • uczucie mocnego bicia serca
 • zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło lub nieostre widzenie).
 
Po wprowadzeniu leku na rynek opisywano następujące działania niepożądane:
 • wymioty
 • reakcje alergiczne, wysypki skórne
 • przekrwienie oczu i ból oczu
 • częściowe, niespodziewane, przemijające lub trwałe osłabienie lub utrata widzenia w jednym lub obu oczach
 • krwawienie z nosa
 • uczucie szybkiego bicia serca
 • nadciśnienie tętnicze lub niedociśnienie
 • omdlenia lub udar
 • nieregularne bicie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • atak serca lub nagła śmierć 
 • przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu
 • długotrwały i czasami bolesny wzwód prącia. Jeśli erekcja utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.
 
Należy szczególnie pamiętać, aby w przypadku pojawienia się bólu w klatce piersiowej w trakcie lub po stosunku seksualnym, nie stosować leków z grupy azotanów (np. nitrogliceryna) lub leków uwalniających tlenek azotu, ale natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 
Bóle mięśniowe mogą wystąpić podczas stosowania leku Maxigra częściej niż raz na dobę.
 
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.
 

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAXIGRA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 
Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.
 
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.
 

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Maxigra
 
 • Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera odpowiednio 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
 • Inne składniki leku to:
Rdzeń tabletki: mannitol, krospowidon, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan.
Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E 132).
 
Jak wygląda lek Maxigra i co zawiera opakowanie
 
Tabletki powlekane są okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy niebieskiej.
 
Opakowanie zawiera 1 lub 4 tabletki.
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
 
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy się zwrócić do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:
 
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel. 022 364 61 01
 
Data zatwierdzenia ulotki: 10.10.2010 r.
eUrologia TV

Stan po brachyterapii - operacja laserem zielonym u pacjenta z rakiem stercza.

Laparoskopowa prostatektomia radykalna - leczenie raka gruczołu krokowego.

USG jamy brzusznej - USG nerek i pęcherza moczowego.

Cystoskopia z wycinkami. Pobranie wycinków w czasie cystoskopii.

Endoskopowe przezskórne usunięcie złogu z nerki - PCNL.

Newsletter
Chcesz być na bieżąco i otrzymywać zawsze najświeższe informacje na swoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.