Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Eurologia

Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024 r.
Jesteś tutaj: Strona główna

Regulamin

A
A
A

Regulamin serwisu eurologia.pl

I Postanowienia ogólne

    1.    Użytkownicy serwisu www.eurologia.pl zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
    2.    Użytkownicy serwisu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pisane przez siebie treści.
    3.    Wszelkie problemy techniczne i naruszenia regulaminu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w dziale Kontakt.
    4.    Pewna część treści zawartych na łamach serwisu może wyświetlać się niepoprawnie w przypadku przeglądarek internetowych, które były długi czas nieaktualizowane. Najczęściej są to przypadki dotyczące wersji niewspieranych przez producentów. Z tego też powodu pewne opcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

II Forum serwisu

    1.    Wszelkie wypowiedzi zawarte w komentarzach powinny być zgodne z zasadami pisowni języka polskiego. Użytkownicy w swoich wypowiedziach powinni szanować innych uczestników dyskusji.
    2.    Zabrania się użytkownikom zawierania w komentarzach słów obraźliwych, wulgaryzmów, słów szkalujących inne osoby, bądź w inny sposób utrudniające korzystanie z serwisu innym użytkownikom.
    3.    Redakcja i właściciel serwisu www.eurologia.pl nie odpowiada za treść publikowanych wypowiedzi.
    4.    W przypadku zauważenia naruszenia zasad w opublikowanym komentarzu, dóbr osobistych osób, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.
    5.    Redakcja serwisu eurologia.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania umieszczania własnych komentarzy użytkownikom w przypadku których notorycznie łamany jest niniejszy regulamin. W nagminnych przypadkach redakcja może całkowicie zablokować określonym użytkownikom dostęp do serwisu.

III Prawa autorskie

    1.    Kopiowanie, reprodukowanie treści oraz wszelkich elementów graficznych z serwisu eurologia.pl w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
    2.    Redakcja serwisu publikując jakiekolwiek materiały w serwisie eurologia.pl opiera się na własnych treściach lub informacjach zamieszczonych w innych źródłach. W drugim przypadku zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.

IV Odpowiedzialność

    1.    Redakcja serwisu eurologia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie podejmą użytkownicy na podstawie informacji udostępnionych na łamach serwisu eurologia.pl.
    2.    Redakcja serwisu eurologia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze użytkowników oraz wszelkich wypowiedzi publikowanych na łamach forum.
    3.    Wszystkie informacje zawarte w serwisie eurologia.pl mają charakter informacyjny i nie są wystarczające do stawiania diagnoz, podejmowania leczenia lub jego zaniechania bez bezpośredniej konsultacji z lekarzem.

V Ochrona prywatności i danych osobowych

    1.    Redakcja serwisu eurologia.pl przestrzega poszanowania prywatności wszystkich swoich użytkowników. Redakcja nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników jeśli nie wyrażą na to wyraźnej zgody.
    2.    Cookies – Serwis eurologia.pl wykorzystuje cookies do prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji serwisu pod kątem wygody użytkowania. Serwis eurologia.pl nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Użytkownika.

VI Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych na łamach serwisu eurologia.pl zostały użyte bezpośrednio na życzenie ich właścicieli lub w celu identyfikacji.

VII Regulacje dotyczące zdrowia i porad lekarskich

  1.   Publikowane w serwisie informacje i porady lekarskie z uwagi na ich świadczenie przez internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której pacjent jest badany przez lekarza, zbierany jest wywiad lekarski i prowadzona jest dokumentacja medyczna.
  2.   Udzielane informacje i/lub porady lekarskie stanowią jedynie poglądową informację medyczną.  Publikowane w serwisie materiały mają na celu przybliżenie informacji na teamta danego problemu klinicznego i nie mogą zastąpić porady lekarskiej. Materiały prezentowane na łamach portalu i w poradach lekarskich w żaden sposób nie mogą wpłynąć na dalsze postępowanie diagnostyczne i lecznicze.
  3.   Użytkownik w celu postawienia diagnozy i uzyskania leczenia winien zasięgnąć porady lekarskiej, podczas której zostanie zbadany. Wszystkie decyzje związane z diagnostyką i leczeniem podejmuje lekarz prowadzący.
  4.   Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach świadczonych usług przez Serwis mają charakter tylko informacyjny i dodatkowy. Żadnej z zamieszczonych lub uzyskanej informacji i/lub porad lekarskich nie należy rozumieć jako:
        udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. 2011r. < Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 r. Nr 28 poz. 152),
      -  wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
      -  wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
      -  braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
      -  informacji według, której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
      -  stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii.
 5.   Wszelkie osoby będące autorami porad lekarskich posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza.
 6.   Wszelkie porady lekarskie będą świadczone z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza oraz zgodnie z etyką zawodową.
 7.   Wszelkie porady lekarskie będą świadczone z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.
  8 .  Każdorazowa porada będzie udzielana wyczerpująco jednakże wprost o jakość i zakres informacji dotyczącej objawów wpisanej każdorazowo w formularz przez użytkownika bez możliwości uzupełnienia przedmiotowych informacji w późniejszym okresie. Nie będą świadczone usługi analizowania diagnoz postawionych przez innych lekarzy. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych w Serwisie winny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.
   9.   Wszelkie produkty lecznicze, których „skrócone informacje o leku” zostały zamieszczone w Serwisie zostały dopuszczone do obrotu na podstawie ważnych decyzji, wydanych przez właściwe organy administracyjne.
    10.   Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
    Właściciel zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie (wówczas opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni ), w szczególności jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej, dotyczy informacji medycznej, na którą Właściciel nie może udzielić odpowiedzi, zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź, zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
    11.   Serwis udziela informacji medycznych na zadane pytania z zakresu chorób układu moczowo - płciowego, ich diagnostyki i leczenia.
    Serwis nie udziela informacji o produktach farmaceutycznych w tym badaniach klinicznych, wyrobach medycznych, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zdrowia psychicznego, w zakresie warunków i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o środkach odurzających, a także o czynnościach lekarskich stanowiących przestępstwo uregulowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny.
    12.   Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
    13.   Wszelkie osoby lub podmioty będące autorami informacji lub porad lekarskich zawartych lub udzielonych przez Serwis, w tym Właściciel, (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej), nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie możliwe następstwa, w szczególności  za szkody na mieniu wynikające z zastosowania informacji zawartych w Serwisie.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR").

W treści poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach serwisu eUrologia.pl

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest portal eUrologia.pl

Inspektor Ochrony Danych

Portal eUrologia.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą e-mail: kontakt@eurologia.pl

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu eUrologia.pl przetwarza moje dane osobowe?

eUrologia.pl przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. eUrologia.pl przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czy eurologia.pl przetwarza dane osobowe użytkowników (pacjentów) w celach marketingowych?

Nie. eUrologia.pl nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących lekarzami w celach marketingowych.

Czy eUrologia.pl przekazuje dane osobowe innym podmiotom?

Serwis eUrologia.pl nie przekazuje żadnych danych osobowych firmom zewnętrznym.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

1. Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli eUrologia.pl przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

2. Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od eUrologia.pl potwierdzenia, czy serwis przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, eUrologia.pl może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.
Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:
- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez eUrologia.pl.

3. Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez eUrologia.pl są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.
4. Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
- cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich eUrologia.pl przetwarzał te dane osobowe,
- wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a eUrologia.pl nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności eUrologia.pl, które nie będzie łączyło się w wykorzystaniem danych osobowych.
Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:
gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas eUrologia.pl ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje eUrologia.pl, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

6. Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył eUrologia.pl. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby eUrologia.pl przesył te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. 


Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

“Podanie danych osobowych na stronie internetowej eUrologia.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.”
Jest obowiązek napisania wprost do kogo należy się zwrócić w sprawie przetwarzania danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za informacje dotyczące Państwa danych osobowych jest Inspektor Danych Osobowych: kontakt@eUrologia.pl

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:
- przez formularz kontaktowy
- za pośrednictwem e-maila: kontakt@eurologia.pl
 

eUrologia TV

URSL - endoskopowe usunięcie złogu z moczowodu z wykorzystaniem lasera holmowego.

Kroczowa prostatektomia raka gruczołu krokowego - leczenie operacyjne raka prostaty.

USG jamy brzusznej - USG nerek i pęcherza moczowego.

CT/KT - tomografia komputerowa - opis badania tomograficznego.

TURT - przezcewkowa resekcja guza laserem tulowym.

Newsletter
Chcesz być na bieżąco i otrzymywać zawsze najświeższe informacje na swoją skrzynkę e-mail?
Zapisz się do naszego newslettera.